Training Interne Audits

Proces- en kwaliteitsmanagers zijn niet alleen bezig met het vastleggen van processen, maar ook met het borgen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Belangrijk is hierbij dat men inzicht krijgt in de kwaliteit van de beheersmaatregelen die op de verschillende bedrijfsprocessen zijn toegepast. Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van internal auditing. De vraag is dan: hoe pakt u een interne audit traject aan?

De training Interne Audits heeft als doel u een leidraad te geven voor het voorbereiden, uitvoeren, evalueren en opvolgen van interne audits. U wordt bekend met de belangrijkste fasen van een interne audit en leert hoe onze procesmanagementaanpak een waardevolle bijdrage kan leveren aan een goed verloop van audits.

U zult ervaren dat een degelijke procesgerichte aanpak het doorlopen van interne audits veel gestructureerder en inzichtelijker maakt en dat het houden van interne audits helemaal niet complex hoeft te zijn. Aanbevelingen voortvloeiend uit procesgerichte interne audits kunnen direct bij het proces geborgd worden en zullen uiteindelijk resulteren in een helder actieplan voor procesverbetering.

Resultaten

Na afloop van de training kent u:

 • De belangrijkste begrippen en definities omtrent interne audits
 • De meerwaarde van interne audits voor uw bedrijfsvoering
 • Methoden om doelgericht tot een afgebakende, procesgerichte interne audit te komen
 • Diverse hulpmiddelen uit procesmanagement die u helpen bij het doorlopen van een interne audit
 • De verschillende fasen die bij interne audits doorlopen worden

Na afloop van de training kunt u:

 • De hoofdlijnen van een intern audit traject vormgeven
 • Interne audits positioneren en plannen op basis van het opdelen van de organisatie in processen
 • Het onderzoeksobject van een procesgerichte interne audit afgebakend definiĆ«ren
 • Interne audits gestructureerd voorbereiden en uitvoeren
 • Zinvolle conclusies en bevindingen van interne audits in een auditrapport opstellen
 • Anderen enthousiasmeren voor het houden van interne audits
Inschrijven

Praktische informatie

Datum: 21 september 2017
Thema: interne audits, kwaliteitsbewaking
Kosten: 590
Locatie: Maarssen