BPM implementeren met deze checklist

10 kritische factoren van een succesvol BPM project

10 kritische factoren van een succesvol BPM project

Om in een organisatie procesverbeteringen teweeg te brengen, kunt u Business Proces Management (BPM) implementeren. Duidelijkheid, zichtbaarheid en draagvlak van medewerkers zijn essentieel om een veranderingstraject succesvol te doorlopen. Het vanaf het begin betrekken van medewerkers speelt daarin een belangrijke rol. Met de 10 tips in deze checklist weet u zeker dat de implementatie voldoet aan de kritische succesfactoren. We onthullen hier de eerste drie factoren voor u, de overige leest u uitgebreid beschreven in deze gratis checklist.

1.Breng bedrijfsprocessen in kaart

Een van de tips in de checklist, is een overzicht maken van alle bedrijfsprocessen. U werkt het efficiëntste met een procesoverzicht waarin uw organisatie is onderverdeeld in kernprocessen en niet in een traditioneel organigram. Dit procesoverzicht zet in detail de belangrijkste processen op een rij waaruit de waardeketen van een bedrijf bestaat en structureert de organisatie naar de belangrijkste activiteiten. Daarna kunt u alle afzonderlijke verbeteringstrajecten verder indelen per proces waarbij medewerkers van verschillende bedrijfstakken aanwezig zijn.

2.Wijs voor elke procesverbetering één proceseigenaar aan

Elk proces krijgt zijn eigen proceseigenaar die verantwoordelijk is voor de goedkeuring en documentatie van alles wat er nodig is om dit proces te optimaliseren. Voor processen waarin meerdere afdelingen betrokken zijn ligt het soms niet voor de hand om één proceseigenaar aan te wijzen. Soms lijkt het alsof meerdere afdelingsmanagers proceseigenaar zouden moeten zijn. Bekijk in dat geval de procesdoelen en bij welke rol die het meeste thuishoren zodat u op basis daarvan de proceseigenaar aan kunt wijzen.

3.Stel regels op voor het borgen van processen

Na afloop van het BPM-project zijn er veel organisatieprocessen in kaart gebracht. Elk heeft zijn eigen procesdiagram, input en output, knelpunten en onderliggende informatie per activiteit. Het is belangrijk dat deze informatie goed wordt geborgd. Zorg ervoor dat supervisors, experts en de proceseigenaren toegang hebben. De laatsten blijven verantwoordelijk om de informatie up-to-date en toegankelijk te houden. Bekijk de voorbeeld richtlijnen in deze gratis checklist.

BPM implementeren in uw organisatie

Wilt u concreet aan de slag met BPM? Download dan deze gratis checklist, zodat u de 10 cruciale factoren voor het succesvol doorvoeren van verbeteringen allemaal toepast bij de BPM implementatie.

Let op: Dit is een gearchiveerd artikel. Managementbase brengt graag actuele kennis rondom Business Proces ManagementBPM ManagementBPM Praktijk bij u onder de aandacht. Deze vindt u hiernaast.

BPM Management :  Meten is weten

Bij de meeste bedrijven is het meten van de financiële parameters keurig op orde. Dit geldt echter veel minder voor operationele prestaties. Dit terwijl de klant het product afneemt als gevolg van operationele prestaties. Key Performance Indicatoren (KPI’s) worden gebruikt voor het meten van processen binnen Business Process Management (BPM). Lees in deze whitepaper meer over de inzet van Key Performance Indicatoren (KPI’s).

Lees verder

BPM Management :  Processen in kaart brengen

Het meest bekende onderwerp binnen Business Process Management is het in kaart brengen van processen. Het in kaart brengen van processen is een specialisme. Veel organisaties hebben tal van verbeterprojecten gelanceerd, die vrijwel altijd processen zullen raken. Lees in deze whitepaper meer over het in kaart brengen van processen.

Lees verder

BPM Praktijk :  Proceseigenaarschap: de toegevoegde waarde

Proceseigenaarschap is de belangrijkste succesfactor voor het invoeren van Procesgericht Werken. Nadat in de vorige whitepaper (#2.2 Roldefinitie) de rol van proceseigenaar is gedefinieerd, is het nu tijd voor de vraag of een dergelijke rol waarde toevoegt voor de organisatie en haar doelstellingen. Kortweg: Als Proceseigenaarschap de oplossing is, wat is dan het probleem? Maak kennis met de Toolbox voor Toegevoegde Waarde™ en ontdek samen met uw team het antwoord op deze vraag.

Lees verder

BPM Praktijk :  Procesdenken en procesmanagement: een introductie

In deze whitepaper wordt de bewustwording van processen centraal. Elke organisatie heeft al processen, soms zonder dit zelf bewust door te hebben. Het is slechts een kwestie van anders kijken. Door processen te visualiseren ziet u ineens wat er precies gebeurt en hoe het door de organisatie heen loopt: inzicht door overzicht. Procesdenken is dan ook eerst en vooral een bewustwordingsproces.

Lees verder
 
 

Blijf net als duizenden andere professionals op de hoogte van de laatste updates en schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Uw inschrijving is geregistreerd. Hartelijk dank voor uw aanmelding.