Business Process Management in 5 stappen

BPM volwassenheid na vijf-stappenplan

BPM volwassenheid na vijf-stappenplan

BPM is bij steeds meer bedrijven aan de orde. Steeds meer bedrijven zijn zich er van bewust dat wanneer de bedrijfsprocessen optimaal zijn ingericht het bedrijf hiervan profiteert. Steeds meer bedrijven zetten daarom de stap richting een Business Process Management (BPM) traject.

Grip op processen met Business Process Management

Door gebruik te maken van BPM krijgen bedrijven meer grip op processen. Door inzicht te verkrijgen in processen kunnen verbeteringen makkelijk worden geïdentificeerd. Bedrijfsprestaties kunnen door de inzet van BPM verbeteren.

In 5 stappen volwassen worden op BPM gebied

Om te komen tot een BPM volwassen organisatie dienen vijf stappen worden doorlopen. Onderstaand de betreffende stappen.

  1. Beschrijven van processen
  2. Verbeteren van processen
  3. ICT betrokkenheid
  4. Business Intelligence
  5. Sturing

In deze whitepaper worden bovenstaande stappen uitgebreid toegelicht. Daarnaast leest u wanneer een organisatie de volwassenheid op het gebied van BPM bereikt heeft.

Let op: Dit is een gearchiveerd artikel. Managementbase brengt graag actuele kennis rondom BPM ManagementBPM ProcessenBPM Praktijk bij u onder de aandacht. Deze vindt u hiernaast.

BPM Management :  Meten is weten

Bij de meeste bedrijven is het meten van de financiële parameters keurig op orde. Dit geldt echter veel minder voor operationele prestaties. Dit terwijl de klant het product afneemt als gevolg van operationele prestaties. Key Performance Indicatoren (KPI’s) worden gebruikt voor het meten van processen binnen Business Process Management (BPM). Lees in deze whitepaper meer over de inzet van Key Performance Indicatoren (KPI’s).

Lees verder

BPM Management :  Processen in kaart brengen

Het meest bekende onderwerp binnen Business Process Management is het in kaart brengen van processen. Het in kaart brengen van processen is een specialisme. Veel organisaties hebben tal van verbeterprojecten gelanceerd, die vrijwel altijd processen zullen raken. Lees in deze whitepaper meer over het in kaart brengen van processen.

Lees verder

BPM Processen :  Proceseigenaarschap: de toegevoegde waarde

Proceseigenaarschap is de belangrijkste succesfactor voor het invoeren van Procesgericht Werken. Nadat in de vorige whitepaper (#2.2 Roldefinitie) de rol van proceseigenaar is gedefinieerd, is het nu tijd voor de vraag of een dergelijke rol waarde toevoegt voor de organisatie en haar doelstellingen. Kortweg: Als Proceseigenaarschap de oplossing is, wat is dan het probleem? Maak kennis met de Toolbox voor Toegevoegde Waarde™ en ontdek samen met uw team het antwoord op deze vraag.

Lees verder

BPM Processen :  Proceseigenaarschap: roldefinitie is de eerste stap

Proceseigenaarschap is de belangrijkste succesfactor voor het invoeren van Procesgericht Werken. De inrichting van Proceseigenaarschap is enerzijds een lastig onderwerp en anderzijds een onderwerp waar vaak lichtzinnig over gedacht wordt. Hoe kan een organisatie concreet aan de slag met Proceseigenaarschap? Bij de diverse enthousiaste reacties van de aanvankelijk uitgestuurde versie, kreeg de auteur het verzoek de rol van de proceseigenaar nog een spade dieper uit te werken. Vandaar deze geüpdatete versie van deze whitepaper waar u in de bijlage een checklist aantreft waarin de vier rollen van de proceseigenaar zijn uitgewerkt naar onderliggende taken. Ga aan de hand van deze checklist direct aan de slag om een proceseigenaar te worden.

Lees verder

BPM Praktijk :  Procesdenken en procesmanagement: een introductie

In deze whitepaper wordt de bewustwording van processen centraal. Elke organisatie heeft al processen, soms zonder dit zelf bewust door te hebben. Het is slechts een kwestie van anders kijken. Door processen te visualiseren ziet u ineens wat er precies gebeurt en hoe het door de organisatie heen loopt: inzicht door overzicht. Procesdenken is dan ook eerst en vooral een bewustwordingsproces.

Lees verder
 
 

Blijf net als duizenden andere professionals op de hoogte van de laatste updates en schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Uw inschrijving is geregistreerd. Hartelijk dank voor uw aanmelding.