Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement is onderdeel van het management. Kwaliteitsmanagement streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van een organisatie, product of dienst. Over het algemeen is kwaliteitsmanagement geen specifiek vakgebied. Veel organisaties hebben echter een afdeling of persoon die de kwaliteit waarborgt.

Processen structureren met een proceshuis

Processen structureren met een proceshuis

Onder procesarchitectuur wordt het identificeren van de processen en het opzetten van de procesmal verstaan. In organisaties heerst nogal eens verwarring over welke processen er zijn. Het management moet duidelijkheid en overeenstemming hebben over primaire processen, hoofdprocessen, secundaire processen, én het procesmanagement. Lees nu deel 3 uit de serie whitepapers waarin wordt uitgelegd hoe het identificeren van processen van een organisatie plaats kan vinden en welke punten er in ieder geval benoemd moeten worden.  Lees verder ›

Download nu

Processen toetsen doormiddel van een interne audit

Processen toetsen doormiddel van een interne audit

In de laatste stap in deze serie komt het toetsen van processen aan bod. De bedrijfsvoering van iedere organisatie is aan veranderingen onderhevig. Het is daarom van belang regelmatig de beschreven processen te beoordelen. Lees nu deel 8 uit de serie whitepapers waarin met name de interne audit uitgebreid aan bod komt.  Lees verder ›

Download nu

Processen modelleren na een goede voorbereiding

Processen modelleren na een goede voorbereiding

Na een goede voorbereiding kunnen we starten met het proces beschrijven. Er zijn meerdere manieren waarop processen beschreven kunnen worden. Ook bij het beschrijven van de processen zijn er aandachtspunten en valkuilen die bij het behandelen moeten worden meegenomen. Lees nu deel 6 uit de serie whitepapers waarin de verschillende manieren voor het modelleren van processen worden behandeld.  Lees verder ›

Download nu

Strubbelingen voorkomen door projectmatige aanpak

Strubbelingen voorkomen door projectmatige aanpak

Strubbelingen in een later stadium van het project kunnen worden voorkomen door een aantal zaken bij de opzet van het project eenduidig vast te leggen. Ook in deze fase dienen weer een aantal valkuilen te worden geïdentificeerd. Lees nu deel 2 uit de serie whitepapers waarin wordt uitgelegd hoe u op een goede manier een projectgroep kunt opzetten en welke valkuilen er zijn.   Lees verder ›

Download nu

Uitgangspunten bij het bepalen van de visie

Uitgangspunten bij het bepalen van de visie

Processen beschrijven kan relatief eenvoudig zijn. Er moet worden gewaakt voor valkuilen die ontstaan doordat sommige dingen zeer vanzelfsprekend zijn geworden. Lees nu deel 1 uit de serie whitepapers waarin de drie uitgangspunten worden uitgelegd en met welke valkuilen de organisatie rekening dient te houden.  Lees verder ›

Download nu

Processen implementeren is maatwerk

Processen implementeren is maatwerk

Zowel de bedrijfsculturen als uiteenlopende omgevingsfactoren zijn van invloed op het implementeren van processen. Voor elke implementatie is maatwerk dus vereist. Ook bij deze stap zijn er weer diverse aandachtspunten en mogelijke valkuilen die in de gaten gehouden moeten worden. Lees nu deel 7 uit de serie whitepapers waarin de implementatie uitgebreid aan bod komt.  Lees verder ›

Download nu