Proces Management

Proces Management is steeds actueler geworden bij veel organisaties. Door de teruglopende economische groei, die veel bedrijven zijn gaan merken, is proces management steeds essentiëler geworden. Niet in de laatste plaats om kostenbesparingen te realiseren maar ook om de tevredenheid van medewerkers en vooral ook te laten groeien is proces management erg belangrijk geworden.

HRM-beleid en -processen verbeteren met deze tips en adviezen

HRM-beleid en -processen verbeteren met deze tips en adviezen

De internationale HRM-enquête geeft u een beeld van de kwaliteit van HRM-processen en het HRM-beleid van organisaties over de hele wereld. Dit onderzoeksrapport geeft u niet alleen een goed beeld, maar voorziet u van tips en adviezen om processen en het beleid structureel te verbeteren. Lees snel verder en verrijk uw kennis op het gebied van HRM.  Lees verder ›

Download nu

Wet poortwachter toepassen in uw organisatie

Wet poortwachter toepassen in uw organisatie

Het ziekteverzuimproces is één van de meest gebruikte HR-processen in organisaties. Zodra een medewerker zich ziekmeldt, moeten de plichten en rechten worden nageleefd die de Wet poortwachter voorschrijft. In deze procesbeschrijving leest u wat er in elke fase van afwezigheid van u als werkgever verwacht wordt. Ook wordt duidelijk wat u van uw zieke medewerker kunt verwachten.   Lees verder ›

Download nu

Proceseigenaarschap: de toegevoegde waarde

Proceseigenaarschap: de toegevoegde waarde

Proceseigenaarschap is de belangrijkste succesfactor voor het invoeren van Procesgericht Werken. Nadat in de vorige whitepaper (#2.2 Roldefinitie) de rol van proceseigenaar is gedefinieerd, is het nu tijd voor de vraag of een dergelijke rol waarde toevoegt voor de organisatie en haar doelstellingen. Kortweg: Als Proceseigenaarschap de oplossing is, wat is dan het probleem? Maak kennis met de Toolbox voor Toegevoegde Waarde™ en ontdek samen met uw team het antwoord op deze vraag.  Lees verder ›

Download nu

Proceseigenaarschap: roldefinitie is de eerste stap

Proceseigenaarschap: roldefinitie is de eerste stap

Proceseigenaarschap is de belangrijkste succesfactor voor het invoeren van Procesgericht Werken. De inrichting van Proceseigenaarschap is enerzijds een lastig onderwerp en anderzijds een onderwerp waar vaak lichtzinnig over gedacht wordt. Hoe kan een organisatie concreet aan de slag met Proceseigenaarschap? Bij de diverse enthousiaste reacties van de aanvankelijk uitgestuurde versie, kreeg de auteur het verzoek de rol van de proceseigenaar nog een spade dieper uit te werken. Vandaar deze geüpdatete versie van deze whitepaper waar u in de bijlage een checklist aantreft waarin de vier rollen van de proceseigenaar zijn uitgewerkt naar onderliggende taken. Ga aan de hand van deze checklist direct aan de slag om een proceseigenaar te worden.  Lees verder ›

Download nu

Bedrijfsoptimalisatie: processen zijn de ruggengraat van de organisatie

Bedrijfsoptimalisatie: processen zijn de ruggengraat van de organisatie

Dit artikel gaat in op de bijdrage aan de RTL7 tv uitzending over bedrijfsoptimalisatie. Punten waar dit artikel op in gaat zijn: welke ontwikkelingen spelen er op het gebied van bedrijfsoptimalisatie en hoe kan je hier als organisatie op in spelen? Als laatste gaat het artikel in op een praktijksituatie van de Grip-aanpak. Bekijk ook de TV uitzending a.s. zondag 23 november om 12:30 uur bij RTL7.  Lees verder ›

Download nu

Procesbeschrijving maken alleen nuttig met enthousiaste medewerkers

Procesbeschrijving maken alleen nuttig met enthousiaste medewerkers

In deze whitepaper reeks van 7 whitepapers leren we u hoe u de processen in uw organisatie met een laagdrempelige techniek effectief kunt verbeteren. Op basis van 7 stappen kunt u snel aan de slag met het verbeteren van uw processen. Deze whitepaper gaat in op de zesde stap: Implementeer de verbeteringen. Hoe enthousiasmeert u uw mensen voor de te implementeren verbeteringen? Lees er meer over in deze whitepaper.  Lees verder ›

Download nu

Welke oplossing brengt uw organisatie het meeste voordeel?

Welke oplossing brengt uw organisatie het meeste voordeel?

In deze whitepaper reeks van 7 whitepapers leren we u hoe u de processen in uw organisatie met een laagdrempelige techniek effectief kunt verbeteren. Op basis van 7 stappen kunt u snel aan de slag met het verbeteren van uw processen. Deze whitepaper gaat in op de vijfde stap: Analyseer het probleem. Welke oplossing brengt uw organisatie het meeste voordeel? Lees snel verder.  Lees verder ›

Download nu

Voldoende gegevens voor het meten van de probleemstelling

Voldoende gegevens voor het meten van de probleemstelling

In deze whitepaper reeks van 7 whitepapers leren we u hoe u de processen in uw organisatie met een laagdrempelige techniek effectief kunt verbeteren. Op basis van 7 stappen kunt u snel aan de slag met het verbeteren van uw processen. Deze whitepaper gaat in op de vierde stap: Meet de benodigde gegevens. Hoe krijgt u genoeg gegevens waarmee de probleemstelling gemeten kan worden? Lees snel verder.  Lees verder ›

Download nu

Processen verbeteren met een verbeterteam en een scherpe probleemdefinitie

Processen verbeteren met een verbeterteam en een scherpe probleemdefinitie

Processen beschrijven wordt gedaan met doel de organisatie te verbeteren. De markt is altijd in beweging en organisaties blijven in ontwikkeling. Processen moeten dan ook continu verbeterd worden. In deze reeks van zeven whitepapers leren we u hoe u de processen in de organisatie met een laagdrempelige techniek effectief kunt verbeteren. Dit is de derde stap: definieer het probleem, de eerste fase van DMAIC.  Lees verder ›

Download nu

Waar begint u als u wilt verbeteren?

Waar begint u als u wilt verbeteren?

In deze whitepaper reeks van 7 whitepapers leren we u hoe u de processen in uw organisatie met een laagdrempelige techniek effectief kunt verbeteren. Op basis van 7 stappen kunt u snel aan de slag met het verbeteren van uw processen. Deze whitepaper gaat in op de eerste stap: Wat is verbeteren? De whitepaper gaat verder in op wat verbeteren van de processen eigenlijk is en waar u moet beginnen als u daadwerkelijk wilt verbeteren.   Lees verder ›

Download nu

Hoe begin ik met procesverbetering?

Hoe begin ik met procesverbetering?

In deze whitepaper reeks van 7 whitepapers leren we u hoe u de processen in uw organisatie met een laagdrempelige techniek effectief kunt verbeteren. Op basis van 7 stappen kunt u snel aan de slag met het verbeteren van uw processen. Deze whitepaper gaat in op de tweede stap: Hoe begin ik met verbeteren? Deze verbeteraanpak is gebaseerd op de LEAN Six sigma principes.  Lees verder ›

Download nu

Van procesvisualisatie naar concrete organisatieverbeteringen

Van procesvisualisatie naar concrete organisatieverbeteringen

Lean manufacturing is een managementfilosofie die erop gericht is om maximale waarde voor de klant te creëren met zo min mogelijk verspillingen. Dit doet het door de productie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en zo de kosten omlaag te brengen. Deze whitepaper beschrijft de basisbeginselen van Lean en de methodes en instrumenten die er zijn om een organisatie Lean te maken.  Lees verder ›

Download nu

Stap 5: Processen Definiëren

Stap 5: Processen Definiëren

Een procesmanagement traject bestaat uit 8 verschillende stappen. In deze whitepaper beschrijven we stap 5: Definiëren van bedrijfsprocessen. Om dubbel en onnodig werk te vermeiden is het goed om te beginnen met het afkaderen en concretiseren van de bedrijfsprocessen. Welke processen moet je beschrijven? Lees in verder in de whitepaper om meer te weten te komen over stap 5: het definiëren van processen.  Lees verder ›

Download nu

Wat is beleving van procesmanagement?

Wat is beleving van procesmanagement?

Afgelopen zomer is er een onderzoek gedaan naar de beleving van procesmanagement. Wat voor effect heeft procesmanagement op de medewerkers en de organisatie? De resultaten die uit dit onderzoek naar voren komen kunnen een positieve invloed hebben op de beleving van procesmanagement in andere organisaties. Wilt u ook werken aan de beleving van procesmanagement in uw organisatie? Lees snel verder over het rapport of download het volledige rapport hier direct.  Lees verder ›

Download nu

Efficiëntie en klanttevredenheid: hoe vindt u de balans?

Efficiëntie en klanttevredenheid: hoe vindt u de balans?

De discussie tussen Frontoffice en backoffice is een discussie die steeds vaker aan de orde is. Vanuit Business Process Management (BPM) gezien is het vraagstuk rond frontoffice en backoffice uiterst interessant. Elke organisatie wil zichzelf verbeteren en zoekt hierbij naar de balans tussen efficiëntie en tevredenheid van de klant. Waar leg je de knip? Lees hier meer over in de whitepaper.  Lees verder ›

Download nu

Procesdenken voor management

Procesdenken voor management

Deze whitepaper is er een uit een serie van papers over procesdenken en procesmanagement. Business Proces Management staat steeds vaker op de agenda. Bedrijfsprocessen worden onbewust toegepast, maar het woord ‘proces’ vormt tegelijk het meest niet-genoemde woord op een management agenda. Deze paper behandelt het waarom achter die paradox.  Lees verder ›

Download nu

Procesdenken en procesmanagement: een introductie

Procesdenken en procesmanagement: een introductie

In deze whitepaper wordt de bewustwording van processen centraal. Elke organisatie heeft al processen, soms zonder dit zelf bewust door te hebben. Het is slechts een kwestie van anders kijken. Door processen te visualiseren ziet u ineens wat er precies gebeurt en hoe het door de organisatie heen loopt: inzicht door overzicht. Procesdenken is dan ook eerst en vooral een bewustwordingsproces.  Lees verder ›

Download nu

Meten is weten

Meten is weten

Bij de meeste bedrijven is het meten van de financiële parameters keurig op orde. Dit geldt echter veel minder voor operationele prestaties. Dit terwijl de klant het product afneemt als gevolg van operationele prestaties. Key Performance Indicatoren (KPI’s) worden gebruikt voor het meten van processen binnen Business Process Management (BPM). Lees in deze whitepaper meer over de inzet van Key Performance Indicatoren (KPI’s).  Lees verder ›

Download nu

Procesgericht door proceseigenaarschap

Procesgericht door proceseigenaarschap

Een kritieke factor binnen Business Process Management (BPM) is proceseigenaarschap. Het invoeren hiervan vereist een zorgvuldige aanpak. Processen hebben namelijk de eigenschap horizontaal door de organisatie te stromen. De transformatie van een klantvraag naar een resultaat voor de klant wordt door de proceseigenaar bewaakt. Proceseigenaarschap is een organisatorische maatregel om meer grip te krijgen op de processen.   Lees verder ›

Download nu

Processen in kaart brengen

Processen in kaart brengen

Het meest bekende onderwerp binnen Business Process Management is het in kaart brengen van processen. Het in kaart brengen van processen is een specialisme. Veel organisaties hebben tal van verbeterprojecten gelanceerd, die vrijwel altijd processen zullen raken. Lees in deze whitepaper meer over het in kaart brengen van processen.   Lees verder ›

Download nu

Processen structureren met een proceshuis

Processen structureren met een proceshuis

Onder procesarchitectuur wordt het identificeren van de processen en het opzetten van de procesmal verstaan. In organisaties heerst nogal eens verwarring over welke processen er zijn. Het management moet duidelijkheid en overeenstemming hebben over primaire processen, hoofdprocessen, secundaire processen, én het procesmanagement. Lees nu deel 3 uit de serie whitepapers waarin wordt uitgelegd hoe het identificeren van processen van een organisatie plaats kan vinden en welke punten er in ieder geval benoemd moeten worden.  Lees verder ›

Download nu

Processen in Crisistijden

Processen in Crisistijden

Processpecialisten, kwaliteitsmanagers en business architecten worden in alle bedrijfstakken geconfronteerd met de economische crisis. Toch biedt deze crisis ook kansen om een efficiëntere werkwijze te realiseren en kosten te besparen. Dit komt door de mogelijkheid om interne processen opnieuw in te richten en te verbeteren. Lees in deze whitepaper hoe de gehele organisatie procesgericht gaat denken.   Lees verder ›

Download nu

Efficiente bedrijfsvoering in crisistijd

Efficiente bedrijfsvoering in crisistijd

In alle bedrijfstakken worden processpecialisten, kwaliteitsmanagers en business architecten geconfronteerd met de aanhoudende economische crisis. Op korte termijn levert dit een lastige situatie op maar op langere termijn biedt het kansen om aan de slag te gaan met het inrichten en verbeteren van processen. Lees in de whitepaper meer over Business Process Management (BPM).  Lees verder ›

Download nu

Processen toetsen doormiddel van een interne audit

Processen toetsen doormiddel van een interne audit

In de laatste stap in deze serie komt het toetsen van processen aan bod. De bedrijfsvoering van iedere organisatie is aan veranderingen onderhevig. Het is daarom van belang regelmatig de beschreven processen te beoordelen. Lees nu deel 8 uit de serie whitepapers waarin met name de interne audit uitgebreid aan bod komt.  Lees verder ›

Download nu

Processen modelleren na een goede voorbereiding

Processen modelleren na een goede voorbereiding

Na een goede voorbereiding kunnen we starten met het proces beschrijven. Er zijn meerdere manieren waarop processen beschreven kunnen worden. Ook bij het beschrijven van de processen zijn er aandachtspunten en valkuilen die bij het behandelen moeten worden meegenomen. Lees nu deel 6 uit de serie whitepapers waarin de verschillende manieren voor het modelleren van processen worden behandeld.  Lees verder ›

Download nu

Stap 4: Format Bepalen

Stap 4: Format Bepalen

Bij het bepalen van het format wordt voortborduurt op het bepalen van de vraag waarom de organisatie volgens bepaalde processen moet werken. Zoals bij elke stap, zijn er ook bij het format aandachtspunten waar rekening mee gehouden moet worden. Lees nu deel 4 uit de serie whitepapers waarin deze punten naar voren komen.  Lees verder ›

Download nu

Strubbelingen voorkomen door projectmatige aanpak

Strubbelingen voorkomen door projectmatige aanpak

Strubbelingen in een later stadium van het project kunnen worden voorkomen door een aantal zaken bij de opzet van het project eenduidig vast te leggen. Ook in deze fase dienen weer een aantal valkuilen te worden geïdentificeerd. Lees nu deel 2 uit de serie whitepapers waarin wordt uitgelegd hoe u op een goede manier een projectgroep kunt opzetten en welke valkuilen er zijn.   Lees verder ›

Download nu

Uitgangspunten bij het bepalen van de visie

Uitgangspunten bij het bepalen van de visie

Processen beschrijven kan relatief eenvoudig zijn. Er moet worden gewaakt voor valkuilen die ontstaan doordat sommige dingen zeer vanzelfsprekend zijn geworden. Lees nu deel 1 uit de serie whitepapers waarin de drie uitgangspunten worden uitgelegd en met welke valkuilen de organisatie rekening dient te houden.  Lees verder ›

Download nu

Processen implementeren is maatwerk

Processen implementeren is maatwerk

Zowel de bedrijfsculturen als uiteenlopende omgevingsfactoren zijn van invloed op het implementeren van processen. Voor elke implementatie is maatwerk dus vereist. Ook bij deze stap zijn er weer diverse aandachtspunten en mogelijke valkuilen die in de gaten gehouden moeten worden. Lees nu deel 7 uit de serie whitepapers waarin de implementatie uitgebreid aan bod komt.  Lees verder ›

Download nu