Processen structureren met een proceshuis

Stap 3: Processen Identificeren

Stap 3: Processen Identificeren

Door processen in kaart te brengen, ontstaat er voor alle medewerkers meer overzicht en inzicht in de stromen binnen de organisatie. Hierdoor wordt het gemakkelijk te zien waar dingen efficiënter ingericht kunnen worden en kan de organisatie zich sneller aanpassen. Het doel van het structureren van processen is om tot een proceshuis te komen, ook wel procesarchitectuur genoemd, voor de organisatie.

Wat is een proceshuis?

Onder procesarchitectuur wordt het structureren van de processen en het opzetten van het proceshuis verstaan. In organisaties heerst nogal eens verwarring over welke processen er zijn. Het management moet duidelijkheid en overeenstemming hebben over primaire processen, hoofdprocessen, secundaire processen én het procesmanagement.

Hoe kunt u processen structureren?

Er zijn verschillende methoden om processen te structureren.  Twee verschillende methoden om processen te structureren zijn:

  • De indeling van de processen af laten hangen van richtlijnen van een externe norm.
  • Voor de gehele organisatie het primaire proces en de bijbehorende hoofdprocessen vast stellen.

Lees nu deel 3 uit de serie whitepapers van Sensus-methode waarin wordt uitgelegd hoe het structureren van processen van een organisatie plaats kan vinden. Daarnaast leest u wat de belangrijkste aandachtspunten zijn. 

Let op: Dit is een gearchiveerd artikel. Managementbase brengt graag actuele kennis rondom KwaliteitmanagementBPM Processen bij u onder de aandacht. Deze vindt u hiernaast.

BPM Processen :  Proceseigenaarschap: de toegevoegde waarde

Proceseigenaarschap is de belangrijkste succesfactor voor het invoeren van Procesgericht Werken. Nadat in de vorige whitepaper (#2.2 Roldefinitie) de rol van proceseigenaar is gedefinieerd, is het nu tijd voor de vraag of een dergelijke rol waarde toevoegt voor de organisatie en haar doelstellingen. Kortweg: Als Proceseigenaarschap de oplossing is, wat is dan het probleem? Maak kennis met de Toolbox voor Toegevoegde Waarde™ en ontdek samen met uw team het antwoord op deze vraag.

Lees verder

BPM Processen :  Proceseigenaarschap: roldefinitie is de eerste stap

Proceseigenaarschap is de belangrijkste succesfactor voor het invoeren van Procesgericht Werken. De inrichting van Proceseigenaarschap is enerzijds een lastig onderwerp en anderzijds een onderwerp waar vaak lichtzinnig over gedacht wordt. Hoe kan een organisatie concreet aan de slag met Proceseigenaarschap? Bij de diverse enthousiaste reacties van de aanvankelijk uitgestuurde versie, kreeg de auteur het verzoek de rol van de proceseigenaar nog een spade dieper uit te werken. Vandaar deze geüpdatete versie van deze whitepaper waar u in de bijlage een checklist aantreft waarin de vier rollen van de proceseigenaar zijn uitgewerkt naar onderliggende taken. Ga aan de hand van deze checklist direct aan de slag om een proceseigenaar te worden.

Lees verder

Partner

Sensus-methode

Sensus-methode BV is gespecialiseerd in het beschrijven, visualiseren en verbeteren van uw bedrijfsprocessen.

Profiel Sensus-methode ›
 
 
 

Regelmatig de meest interessante whitepapers, webcasts, events en praktijkcases in uw inbox? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief:

Uw inschrijving is geregistreerd. Hartelijk dank voor uw aanmelding.