Wet poortwachter: HRM-proces voor ziekteverzuim

Ziek- en herstelmelden conform wettelijke verplichtingen

Ziek- en herstelmelden conform wettelijke verplichtingen

Het ziekteverzuim proces is één van de meest gebruikte HRM-processen in organisaties. Daarbij komen veel verplichtingen kijken, maar ook rechten voor zowel de zieke werknemer als de werkgever. Deze zijn vastgelegd in de Wet poortwachter. Is in uw organisatie iedereen op de hoogte wie er verantwoordelijk is voor het ziek- en betermelden van medewerkers?  

Wat is de Wet poortwachter?

De wet verbetering poortwachter is in het leven geroepen om langdurig ziekteverzuim te verminderen. Zowel werkgevers als werknemers hebben een aantal wettelijke verplichtingen. Deze verplichtingen gaan al in vanaf de eerste week dat de werknemer ziek is.

De rechten en plichten van werkgever en werknemer

Als een werknemer ziek wordt, heeft deze bepaalde rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet poortwachter. Dat geldt ook voor u als werkgever. Wist u bijvoorbeeld dat u als werkgever niet mag vragen naar wat de zieke medewerker precies heeft? De werkgever mag wél vragen wanneer hij of zij verwacht weer aan het werk te kunnen. Ook moet u als werkgever een verzuimdossier bijhouden en bent u verplicht ten minste één keer in de zes weken contact te onderhouden met de zieke. En vanaf wanneer moet de werkgever eigenlijk de Arbodienst inschakelen? En een plan van aanpak voor herstel opstellen?

Stappenplan ziek- en herstelmeldingen

Download hier de stap-voor-stap procesbeschrijving voor ziekteverzuim en lees wat, wanneer en voor wie verplicht is. Ook vindt u in deze whitepaper twee voorbeeldformulieren: één voor ziekmelding en één voor herstelmelding.

Download nu

Download nu dit kennisitem door onderstaand formulier in te vullen.

Partner

Sensus-methode

Sensus-methode BV is gespecialiseerd in het beschrijven, visualiseren en verbeteren van uw bedrijfsprocessen.

Profiel Sensus-methode ›
 
 

Download artikel

Wet poortwachter: HRM-proces voor ziekteverzuim

 

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Sensus-methode

Met deze download gaat u akkoord met de Privacy Statement van Managementbase.

 

Blijf net als duizenden andere professionals op de hoogte van de laatste updates en schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Uw inschrijving is geregistreerd. Hartelijk dank voor uw aanmelding.