Training HR Procesoptimalisatie

Continu verbeteren aan de hand van bijvoorbeeld Lean-management staat bij veel organisaties volop in de aandacht. Van de HRM-afdeling wordt verwacht dat zij hun toegevoegde waarde aantonen en bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Hiervoor is het noodzakelijk dat de organisatiestrategie is vertaald naar meetbare HRM doelen. Met een meetbaar en transparant HRM-beleid kan de HRM-afdeling beter inspelen op verwachtingen en vraagstukken, en kunnen veranderingen sneller worden doorgevoerd. Gestroomlijnde en meetbare HRM-processen helpen u dit doel te bereiken en uw HRM-afdeling Lean in te richten.

Proces Indiensttreding

Bijvoorbeeld de indiensttreding van een nieuwe medewerker, daar komt heel veel bij kijken. Tussen het proces van werving & selectie en de eerste werkdag van een nieuwe medewerker, moet er veel gebeuren. Er moet een arbeidsovereenkomst worden opgesteld en daarvoor zijn diverse gegevens en handelingen vereist. Documenten en formulieren moeten worden opgesteld, die nodig zijn in verband met wettelijke verplichtingen en de invoer van uw nieuwe werknemer in het salarissysteem. Hoe krijgt u nu grip op dit totale proces en zorgt u ervoor dat de juiste gegevens op tijd en bij de juiste mensen aanwezig zijn? U leert het tijdens de training HR Procesoptimalisatie!

Focus op het totale proces geeft u en de klanten van HR inzicht in overdrachtsmomenten, doorlooptijden, risico’s en afhankelijkheden. Een van de verbetermethodieken die zich richt op het verbeteren van processen met als centrale waarde de klant is Lean. Lean bestaat uit een groot aantal tools en methodieken om processen zo efficiënt mogelijk in te richten en verspillingen te elimineren. Door de basisprincipes van Lean toe te passen op uw HRM processen, worden ze in lijn gebracht met wat de afdeling voor de klant wil betekenen.

Opzet van de training HR Procesoptimalisatie

Deze training helpt u op weg uw HRM-afdeling te optimaliseren en verbeteren met behulp van Business Process Management en Lean. U maakt kennis met Lean-begrippen en krijgt de instrumenten in handen om uw processen te analyseren en te verbeteren. Bijvoorbeeld Value Stream Mapping, de zeven verspillingen en Kaizen. U leert de tools zelf te gebruiken, zodat u van start kunt met het verbeteren van uw HRM-afdeling! De training wordt gegeven aan de hand van diverse praktijksituaties en voorbeelden.

Resultaten

Na afloop kent u:

  • De noodzaak van procesverbeteringen binnen uw HRM-afdeling.
  • Methoden om de vertaling te maken van een verbeterstrategie naar concrete procesverbeteringen.
  • Meerdere tools om gestructureerd problemen te analyseren en processen te verbeteren.
  • Basisbegrippen van Lean en Six Sigma.
  • De verschillende fasen die nodig zijn om tot structurele procesverbeteringen te komen.

Na afloop kunt u:

  • Prestaties zichtbaar maken en verbeteren.
  • Anderen uitleggen hoe een procesverbetertraject er uit kan zien.
  • Een proces analyseren en verbeterkansen blootleggen.
  • Op hoofdlijnen een verbetertraject vormgeven
  • Inschrijven

Praktische informatie

Datum: 26 september 2017
Thema: Procesoptimalisatie, HRM
Kosten: 590
Locatie: Maarssen

Profiel Sensus-methode

Sensus-methode

Profiel Sensus-methode ›