Michael van der Velden

Michael van der Velden
Bedrijf:MC Groep
Functie:ICT Manager
Over:

Michael van der Velden (1967) is sinds medio 2011 werkzaam bij MC Groep als ICT Manager. Daarvoor heeft hij diverse directie en (interim) management functies bekleed binnen het IT domein van verschillende branches als off-shore industrie, financiële instelling en diverse security gerelateerde bedrijven. Deze ervaringen vormen een toegevoegde waarde binnen de zorg, waarin veelal een achterstand op technisch en organisatorisch vlak dient te worden ingelopen en waarbij beschikbaarheid, betrouwbaarheid en kwaliteit belangrijke kenmerken zijn als ook verlagen van risico’s, nemen van maatregelen en borging.

Vanuit de visie zorg te dragen voor optimale ondersteuning van de eindgebruiker vormt het zoeken naar hybride oplossingen tussen zelf doen (primaire processen) en uitbesteden (secundaire processen) een continue balans waarbij techniek de ondersteuning moet bieden om hier invulling aan te geven, zonder in te leveren aan flexibiliteit, veiligheid en snelheid.