Aandachtspunten bij privacy

12 Aandachtspunten bij Privacy

12 Aandachtspunten bij Privacy

Iedere onderneming die zich op het internet begeeft, komt op de één of andere manier met persoonsgegevens in aanraking. Het is van belang om goed na te gaan welke persoonsgegevens u met uw onderneming verzamelt en op welke wijze u dat in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens kunt doen.

Aandachtspunten
Er zijn een aantal punten waar rekening mee gehouden moet worden bij het verzamelen van persoonsgegevens. In dit artikel worden twaalf van deze aandachtspunten behandeld. Hieronder staan er alvast drie:

  1. Is er een wettelijke grond waarop de het verzamelen van de persoonsgegevens kan baseren?
  2. Ben ik zelf verantwoordelijke voor het verzamelen van de persoonsgegevens of handel ik alleen in opdrachten van een derde partij?
  3. Welke beveiliging pas ik toe tegen diefstal of verlies van persoonsgegevens?

De verkregen informatie
Naast de 12 aandachtspunten dienen er ook een aantal vragen gesteld te worden. Dit om te bepalen voor welke doeleinden de verkregen informatie gebruikt mag worden. Aan de hand van de antwoorden van die vragen kan beoordeeld worden op welke wijze gebruikers moeten worden geïnformeerd.

Download de volledige artikel
Download het volledige artikel waarin alle vragen en punten van aandacht omtrent privacy op internet worden behandeld.

Let op: Dit is een gearchiveerd artikel. Managementbase brengt graag actuele kennis rondom Privacyrecht bij u onder de aandacht. Deze vindt u hiernaast.

Privacyrecht :  Wet poortwachter: HRM-proces voor ziekteverzuim

Het proces voor ziekteverzuim is een van de meest gebruikte HRM-processen in organisaties. De Wet Poortwachter schrijft bepaalde rechten en plichten voor, die gelden voor de werkgever en de zieke werknemer. U leest in deze stap-voor-stap procesbeschrijving voor ziek- en herstelmelden precies wie, wat op welk moment moet doen.

Lees verder
 
 

Blijf net als duizenden andere professionals op de hoogte van de laatste updates en schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Uw inschrijving is geregistreerd. Hartelijk dank voor uw aanmelding.