Cliƫntveiligheid in de Zorgsector

Gerichte maatregelen voor het voorkomen van valpartijen

Gerichte maatregelen voor het voorkomen van valpartijen

Jaarlijks worden er zo’n 66.000 senioren van 65 jaar en ouder behandeld op de spoedeisende hulp (SEH), als gevolg van een val.  Het overgrote deel is in- of om het huis gevallen. Het aantal valincidenten in verpleeg- en verzorgingshuizen lijkt echter ook toe te nemen. Instellingen starten dan ook steeds vaker een initiatief om het aantal valpartijen terug te dringen, maar nog te vaak zonder het gewenste resultaat.

Analyse valincidenten

In deze whitepaper wordt de situatie bij het Servicecentrum Het Laar geschetst. Ook bij Het Laar is het aantal valincidenten de afgelopen jaren toegenomen. Een analyse naar het ontstaan van de valincidenten was dan ook wenselijk. In deze case wordt hier op ingegaan en worden enkele handreikingen gedaan omtrent het diepgaand analyseren van valincidenten.

Verbanden leggen

Voordat organisaties een concreet actieplan voor het voorkomen van valpartijen op kunnen stellen, zal er een grondige analyse gemaakt moeten worden. Hierin moeten zowel de omstandigheden, waaronder de valpartijen plaatsvinden, als de oorzaken ervan in kaart gebracht worden. Zo kunnen er verbanden zichtbaar worden welke de organisatie inzicht geeft op mogelijke oorzaken.

Download deze whitepaper en lees meer over cliëntveiligheid in de zorgsector en maatregelen die genomen kunnen worden om het aantal valincidenten bij verpleeg- en verzorghuizen terug te dringen.

Let op: Dit is een gearchiveerd artikel. Managementbase brengt graag actuele kennis rondom bij u onder de aandacht. Deze vindt u hiernaast.

 
Ā 

Blijf net als duizenden andere professionals op de hoogte van de laatste updates en schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Uw inschrijving is geregistreerd. Hartelijk dank voor uw aanmelding.