Conflictmanagement bij ICT geschillen

Instrumenten om ICT conflicten op te lossen

Instrumenten om ICT conflicten op te lossen

Bij conflictmanagement kan gebruik gemaakt worden van een aantal instrumenten, naarmate het geschil verder is geëscaleerd (de escalatieladder). Hoe hoger op deze escalatieladder, hoe minder controle over de oplossing van de conflict uitkomst. Daarnaast kunnen de kosten die aan de oplossing zijn verbonden progressief stijgen. Hoe langer het geschil doorgaat, hoe groter de schade en hoe moeilijker het is om het probleem met onderlinge overeenstemming op te lossen.

Geschillen tussen ICT-leveranciers onderling en tussen leveranciers en hun klanten zijn anders dan die tussen buren of consument en winkelier. Er is bij ICT-geschillen meestal sprake van een langdurige onderlinge afhankelijkheid tussen partijen. Een rechtszaak komt deze relatie over het algemeen niet ten goede. 

De onderstaande onderdelen komen aan bod in deze whitepaper:

 • Conflictpreventie, waaronder begrepen:
  • Advies bij onderhandelingen
  • Procesbegeleiding bij implementaties e.d.
  • Monitoring bij uitvoering van vaststellingsovereenkomsten
 • Conflictanalyse, waaronder begrepen:
  • Deskundigenonderzoek en –bericht (onderzoekt het probleem)
  • Niet bindend advies (stelt oplossingsmogelijkheden voor)
 • Conflictbemiddeling
  • Mediation
 • Conflictbeslechting, waaronder begrepen
  • Bindend Advies
  • Arbitrage in Kort Geding
  • Arbitrage

Download de whitepaper
Wilt u meer te weten komen over conflictmanagement bij ICT geschillen? Download geheel vrijblijvend de whitepaper en lees een uitgebreide toelichting op de bovenstaande instrumenten en de escalatieladder.

Let op: Dit is een gearchiveerd artikel. Managementbase brengt graag actuele kennis rondom bij u onder de aandacht. Deze vindt u hiernaast.

 
 

Blijf net als duizenden andere professionals op de hoogte van de laatste updates en schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Uw inschrijving is geregistreerd. Hartelijk dank voor uw aanmelding.