Gunningbeslissing niet deugdelijk gemotiveerd

Gunningsbeslissing niet deugdelijk gemotiveerd

Gunningsbeslissing niet deugdelijk gemotiveerd

In een aanbesteding van HTM werd gegund aan Siemens. Het betrof de levering van tramvoertuigen. CAF maakte hiertegen bezwaar in een kort geding. Deze bezwaren betreffen, kort gezegd, de transparantie van de gunningscriteria en de motivering van de gunningsbeslissing.

HTM had wel de gunningscriteria en subcriteria bekend gemaakt, maar niet de wegingsfactoren die daaraan gekoppeld waren. Deze wegingsfactoren had HTM bij een notaris gedeponeerd in een niet openbaar stuk.

CAF heeft echter nog meer bezwaren tegen de gunning. Daar gaat de rechter dan ook verder op in. Belangrijkste bezwaar van CAF betreft wijzigingen in de bekendgemaakte gunningscriteria.

Lees gratis de volledige praktijkcase waarin de uitspraak van de rechter in de zaak van HTM toegelicht wordt. Daarnaast wordt door dit praktijkvoorbeeld aandacht besteed aan de Alcatel termijn.

Let op: Dit is een gearchiveerd artikel. Managementbase brengt graag actuele kennis rondom bij u onder de aandacht. Deze vindt u hiernaast.

 
 

Blijf net als duizenden andere professionals op de hoogte van de laatste updates en schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Uw inschrijving is geregistreerd. Hartelijk dank voor uw aanmelding.