HRM-beleid en -processen verbeteren met deze tips en adviezen

Internationale HRM-enquête 2017

Internationale HRM-enquête 2017

Wilt u een beter beeld krijgen van de kwaliteit van HRM-processen en het HRM-beleid binnen organisaties over de hele wereld? Bent u op zoek naar tips en adviezen om uw werkproces structureel te verbeteren? De HRM-enquête 2017 is een onderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd door HRM-processen.com. Dit is een onderdeel van Sensus-methode, specialist op het gebied van procesmanagement. De enquête meet de inrichting van het HRM-beleid aan de hand van 3 pijlers. Deze pijlers zijn:

Wat levert het HRM-onderzoek op?

De internationale HRM-enquête heeft twee doelen:

  1. Een benchmark om de kwaliteit van het HRM-beleid en -processen af te zetten tegen HRM-vakgenoten wereldwijd.
  2. Een interessant kennisdocument met resultaten, tips en adviezen waar organisaties van kunnen leren, bijvoorbeeld om hun eigen werkproces te verbeteren.

Enkele resultaten van de HRM-enquête 2017

Aan de hand van de 3 bovengenoemde pijlers zijn de resultaten van de enquête onderverdeeld. Enkele resultaten die uit dit onderzoek naar voren kwamen zijn:

  • Steeds meer organisaties gaan bewuster om met de verbetering van de HRM-dienstverlening.
  • Procesmanagement krijgt een steeds belangrijkere rol. Toch blijven kansen om processen op de werkvloer te verbeteren, vaak nog liggen.
  • Ontwikkeling en het functioneren van medewerkers zijn belangrijk binnen organisaties, maar uitgewerkte plannen ontbreken.

Uw HRM-beleid optimaliseren aan de hand van deze enquête

Organisaties veranderen in rap tempo. Alleen door continu mee te bewegen kunt u de concurrentie voorblijven. Uit de enquête komt naar voren dat organisaties, met name de HRM-afdelingen, bewust bezig zijn met het in kaart brengen van taken en verantwoordelijkheden van medewerkers. Hoe gaat het bij u in de organisatie? Doe uw voordeel met dit onderzoeksrapport en ga vandaag nog aan het werk met de tips en adviezen!

Let op: Dit is een gearchiveerd artikel. Managementbase brengt graag actuele kennis rondom Business Proces Management bij u onder de aandacht. Deze vindt u hiernaast.

Partner

Sensus process management

Sensus process management uit Maarssen is gespecialiseerd in het beschrijven en verbeteren van bedrijfsprocessen. Met onze BPM online suite zorgen we ervoor dat procesmanagement een fundamentele plaats krijgt in uw organisatie.

Profiel Sensus process management ›
 
 
 

Blijf net als duizenden andere professionals op de hoogte van de laatste updates en schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Uw inschrijving is geregistreerd. Hartelijk dank voor uw aanmelding.