Stap 4: Format Bepalen

Het procesformat bepaalt de manier van vastleggen proces

Het procesformat bepaalt de manier van vastleggen proces

Sensus-methode biedt alle mogelijkheden voor onder andere  certificering, efficiencyverbetering, het vergroten van de klantgerichtheid en het stimuleren van procesgericht denken binnen een organisatie. Bedrijfsmanagement speelt hierbij eveneens een belangrijke rol.

In deze stap wordt het format van de procesbeschrijving bepaald.  Dit format bepaalt op welke manier het proces vastgelegd dient te worden. Het is van belang dat het format aansluit op de visie van de organisatie.

Bij het bepalen van het format wordt voortgeborduurd op het bepalen van de vraag waarom de organisatie volgens bepaalde processen moet werken. Zoals bij elke stap, zijn er ook bij het format aandachtspunten waar rekening mee gehouden moet worden:

  • Passend bij de visie
  • Adequate weergave
  • Beschikbaarheid voor en van medewerkers
  • Gebruiksgemak en beheersbaarheid

Lees nu deel 4 uit de serie whitepapers van Sensus-methode waarin de basis- en additionele kenmerken van het format worden getoond. Ook aandachtspunten en valkuilen worden uitgebreid behandeld.

Let op: Dit is een gearchiveerd artikel. Managementbase brengt graag actuele kennis rondom BPM Processen bij u onder de aandacht. Deze vindt u hiernaast.

BPM Processen :  Uitgangspunten bij het bepalen van de visie

Processen beschrijven kan relatief eenvoudig zijn. Er moet worden gewaakt voor valkuilen die ontstaan doordat sommige dingen zeer vanzelfsprekend zijn geworden. Lees nu deel 1 uit de serie whitepapers waarin de drie uitgangspunten worden uitgelegd en met welke valkuilen de organisatie rekening dient te houden.

Lees verder
 
 

Regelmatig de meest interessante whitepapers, webcasts, events en praktijkcases in uw inbox? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief:

Uw inschrijving is geregistreerd. Hartelijk dank voor uw aanmelding.