Stap 5: Processen Definiëren

Bedrijfsprocessen definiëren

Bedrijfsprocessen definiëren

Het in kaart brengen van de bedrijfsprocessen kan verschillende redenen hebben. Het vergroten van de klantgerichtheid, het stimuleren van het procesgericht denken binnen de organisatie of efficiencyverbetering. Naast het structureren van de processen is het ook belangrijk dat er draagvak is binnen de organisatie. Deze whitepaper gaat in op stap 5: Processen definiëren.

Bedrijfsprocessen definiëren
Voor het beschrijven van bedrijfsprocessen is een goed fundament nodig, zodat er geen dubbel of onnodig werk nodig is. Begin met het afkaderen en concretiseren van de processen. Hierbij komt er duidelijk naar voren welke processen noodzakelijk zijn om te beschrijven en welke niet. Verzamel informatie over het proces op de volgende punten:

  1. Doel
  2. Klant/leverancier
  3. Input/output
  4. Kader
  5. Actoren/mensen
  6. Middelen
  7. Risico’s en maatregelen
  8. Prestatie-indicatoren

Deze acht proceselementen zijn onderdeel van de BPM-werkvormen van Sensus-methode, om in groepsverband met betrokken medewerkers na te denken over de te beschrijven bedrijfsprocessen. Doordat de medewerkers zelf actief betrokken zijn bij het beschrijven van processen komt er veel nuttige informatie boven tafel. Daarnaast kan het ook zorgen voor meer draagvlak in de organisatie.

Downloaden
Meer te weten komen over hoe u aan de slag gaat met het definiëren van bedrijfsprocessen? Download geheel vrijblijvend de volledige whitepaper over stap 5: het definiëren van processen.

Let op: Dit is een gearchiveerd artikel. Managementbase brengt graag actuele kennis rondom BPM Processen bij u onder de aandacht. Deze vindt u hiernaast.

BPM Processen :  Uitgangspunten bij het bepalen van de visie

Processen beschrijven kan relatief eenvoudig zijn. Er moet worden gewaakt voor valkuilen die ontstaan doordat sommige dingen zeer vanzelfsprekend zijn geworden. Lees nu deel 1 uit de serie whitepapers waarin de drie uitgangspunten worden uitgelegd en met welke valkuilen de organisatie rekening dient te houden.

Lees verder
 
 

Regelmatig de meest interessante whitepapers, webcasts, events en praktijkcases in uw inbox? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief:

Uw inschrijving is geregistreerd. Hartelijk dank voor uw aanmelding.