Sensus-methode

Sensus-methode

Branche: BPM
Publiceert over: Bedrijfsprocessen

Sensus-methode BV is gespecialiseerd in het beschrijven, visualiseren en verbeteren van de bedrijfsprocessen. Op deze basis ondersteunen wij bij het inzichtelijk maken en doorlichten van de organisatiestructuur en processen ten behoeve van procesgericht werken. Hiervoor maken wij gebruik van diverse aanpakken en methodieken om de processen efficiënter, sneller en beter in te richten.

Wij helpen organisaties niet alleen met bepalen wát er moet veranderen, we leren ze vooral hóe ze moeten veranderen. Door de medewerkers hierin te begeleiden en trainen krijgt procesmanagement een fundamentele plaats in de organisatie.

Volg Sensus-methode

HRM-beleid en -processen verbeteren met deze tips en adviezen

De internationale HRM-enquête geeft u een beeld van de kwaliteit van HRM-processen en het HRM-beleid van organisaties over de hele wereld. Dit onderzoeksrapport geeft u niet alleen een goed beeld, maar voorziet u van tips en adviezen om processen en het beleid structureel te verbeteren. Lees snel verder en verrijk uw kennis op het gebied van HRM. Lees verder...

Wet poortwachter: HRM-proces voor ziekteverzuim

Het proces voor ziekteverzuim is een van de meest gebruikte HRM-processen in organisaties. De Wet Poortwachter schrijft bepaalde rechten en plichten voor, die gelden voor de werkgever en de zieke werknemer. U leest in deze stap-voor-stap procesbeschrijving voor ziek- en herstelmelden precies wie, wat op welk moment moet doen.  Lees verder...

Interne audit stappenplan

Een externe audit is in handen van een gecertificeerde organisatie. Een interne audit kunnen medewerkers van een organisatie zelf uitvoeren. Deze whitepaper geeft handvatten voor het uitvoeren van een interne audit. Daarnaast komen er aandachtspunten en valkuilen aan bod waar medewerkers bij een interne audit op moeten letten. Lees verder...